Maredret is een dorpje van 360 inwoners (189 vrouwen en 171 mannen op 01/01/2005), gelegen in de westelijke Condroz, geografische regio Wallonië (België). 

U zal, als inwoner van Maredret of bezoeker, een authentiek dorp ontdekken waar het merendeel van de huizen is opgetrokken in steen van de streek, eeuwenlang ontgonnen uit de plaatselijke groeven. 

Maredret is een juweeltje ingebed in het Molignéedal, linker bijrivier van de Maas. De streek van de Molignée is befaamd om haar landschappelijke schoonheid en natuurrijkdom.

Maredret is ook bekend als dorp van kunstambachten.

    De miniatuurkunst in de abdij van Maredret


Charter

Maredret, artisanaal dorp
 

1. Visie

Vanwaar komen wij ?

De naam Maredret komt van Merendrech, wat betekent "Moerasdoorgang". Het dorp heeft zich in de loop der eeuwen ontwikkeld in het diep ingesneden dal van de Molignée, bijrivier van de Maas.

Dicht bij de artistieke smeltkroes van de benedictijnenabdijen van Maredret (Atelier voor tekstverluchting gesticht in 1893) en Maredsous (School voor Kunstambachten gesticht in 1903), heeft het dorp vanaf de jaren 1960 beroemde kunsthandwerkers aangetrokken : Antonio Lampecco (pottenbakker-keramist), Félix Roulin (kunstsmid) en Bernard Tirtiaux (glaskunstenaar, theatermaker, romanschrijver en beeldhouwer).

Het waren Jacqueline en Jean Vereycken-Adam die de oude confituur- en ciderfabriek hebben gerenoveerd, om er de kunstgalerij A la Fontaine en het museum van het Bos en het Landelijk Leven in onder te brengen (1967). Daardoor hebben ze er toe bijgedragen dat het kunsthandwerk een authentieke traditie is geworden in Maredret, gekend en gewaardeerd door zowel de inwoners als de bezoekers.

De kunsthandwerkers van Maredret nemen de vervolmaking in hun vaardigheid ter harte en willen hun kunde graag delen of laten ontdekken.


Waar willen we naartoe ?

Steunend op hun bouwkundig en natuurlijk erfgoed, evenals op hun geschiedenis – zowel de oude als de recente geschiedenis - willen de inwoners van Maredret hun kunsthandwerkers blijven aanmoedigen. Of die er nu al jarenlang wonen of maar pas. Bovendien willen ze graag nieuwe kunstenaars die dezelfde waarden en gedrevenheid bezitten, verwelkomen voor een tijdelijk of permanent verblijf.

Maredret heeft vastberaden en vol hoop en vertrouwen de 21ste eeuw aangevat, met herbevestiging van het belang van het kunstambacht in het dorpsleven.

De inwoners van Maredret kiezen resoluut voor een moderne aanpak van duurzame ontwikkeling. Ze wensen daarbij het economisch en maatschappelijk leven en het respect voor het milieu harmonisch te integreren. Deze drie elementen zijn nauw verbonden en kunnen niet van elkaar losgekoppeld worden zonder de aantrekkingskracht en de eigenheid te schaden van dit uniek landelijk dorp in Wallonië.

De inwoners van Maredret zijn fier en gelukkig bezoekers te mogen verwelkomen, maar verwachten van hen dan ook respect voor de schoonheid, het patrimonium en de levenskwaliteit van hun dorp.
 

2. Doelstellingen

Van ganser harte willen we :

- via een agenda van culturele en kunstambachtelijke manifestaties

- via geëigende informatiekanalen
(getuigenissen, documenten, artikels, radio- en TV-uitzendingen, internet,...)

- via zijn inwoners en kunsthandwerkers

om de lust tot ontdekking op te wekken.

- via zijn bouwkundig en natuurlijk erfgoed

- via zijn geschiedenis

- via de ontmoeting met zijn inwoners en kunsthandwerkers

om waardering te oogsten.

- door zijn landelijke omgeving

- door het onthaal van zijn inwoners

- door de vaardigheid van zijn kunsthandwerkers

om deel te nemen aan het dorpsleven.

- door de creativiteit van zijn inwoners en kunsthandwerkers

- door begeleiding bij de praktijk van het kunstambacht

- door het smeden van banden met de locale en regionale actoren

om bij te dragen tot de uitstraling ervan.
 

3. Waarden

Graag leven in Maredret, dag in dag uit en tijdens culturele en artisanale activiteiten, maakt ons ook deelgenoot van zijn waarden :

Samenleven, dat betekent :

Onthalen, dat betekent :

Respect tonen, dat betekent :

Vaardigheid, dat betekent :

Organiseren, dat betekent :


Het charter van Maredret, artisanaal dorp (Maredret, village artisanal - Po vikè èchone - Marèdrèt, on viladje d’omes di mèstî) werd opgesteld van 01/02/2006 tot 23/05/2006, datum van de goedkeuring door de Plaatselijke Commissie voor Landelijke Ontwikkeling (CLDR) van de gemeente Anhée.

De redactie ervan werd verwezenlijkt door een werkgroep samengesteld uit inwoners en kunsthandwerkers van Maredret, twee vaste medewerkers van het Huis voor het Kunstambacht (Maison de l’Artisanat) en een afgevaardigde van het ECONOMISCH BUREAU VAN DE PROVINCIE NAMEN (BEP).

De Waalse versie werd verwezenlijkt door Lucien Somme, afkomstig van Maredret, oud-voorzitter van de dialectische groep Les Rèlis Namurwè – vereniging van de regionale Waals schrijvende auteurs – en tevens verantwoordelijke van de Waalse school in Namen.

Het charter werd goedgekeurd door de beheerraad van de vzw MAREDRET ANIMATIONS op 26/04/2006.

Het charter werd voorgesteld aan de inwoners van Maredret op 20/07/2006.

Bijkomende exemplaren van het charter Maredret, artisanaal dorp kunnen bekomen worden in het Huis voor het Kunstambacht.